top of page

Søk økonomisk støtte til din utdannelse

Andreas og K. Ludvig Endresens Legat gir økonomisk støtte til spesielt flinke elever som har tatt eksamen ved Kristiansand katedralskole Gimle.

1. mars hvert år deler legatstyret ut en sum penger til en eller flere personer som utmerker seg, og som har tatt eksamen artium ved Kristiansand katedralskole Gimle. Pengene må brukes til videre studier i Norge eller utlandet.

Søknader om tildeling bør blant annet inneholde opplysninger om når søkeren tok avsluttende eksamen ved skolen, hva et eventuelt stipend tenkes brukt til, og hvor stort beløp det søkes om.

 

Søknadsfrist 1. februar hvert år.

k-ludvig-endresen.png
Kristiansand_ks_Gimle_rgb.png

Aktuelt

Les om tidligere elever som har fått tildelt 

støtte fra Andreas og K. Ludvig Endresens Legat

legat_pria.jpeg

13. juni 2024

Mona Borgemyr - Gjesteforelesning på New York University

Takket være Endresens legat kunne jeg reise til New
York og holde gjesteforelesningen for masterstudenter og Phd-stipendiater i kurset
til emosjonshistoriker Ida Caiazza.

legat_pria.jpeg

22. juni 2023

Takk, fra Universität Mannheim og NHH

Det siste året studert i Tyskland under et dobbeltgradsprogram

legat_pria.jpeg

31. mai 2022

Takkebrev fra arkitektstudent i jobb med designteam i Spania

Takkebrev fra møbeldesignteam i Spania

legat_pria.jpeg

15. mars 2022

Kristina Bergsmo

Jeg ønsket å bruke legatet til et 2 måneders praksisopphold på et sykehus i Tanzania

legat_pria.jpeg

5. juni 2024

Sander Skonhoft

Takk fra student Sander Skonhoft

legat_pria.jpeg

16. mai 2023

Takkebrev fra Johannes S. G. Lunde

Snart ferdig med mitt andre semester på fysikk- og astronomi-studiet

legat_pria.jpeg

3. mai 2022

Takk for støtte til tannlegeutstyr

Lupebriller er et svært viktig hjelpemiddel

legat_pria.jpeg

14. november 2021

Helle Holm Søreide

"Jeg ville bruke legatet til å fortsette å fordype meg i arkitektur, og bruke kunnskapen min til å sette nye prosjekter ut i verden. Arkitektur er et fag som favner brett, hvor jeg stadig finner nye interesser og gleder".

legat_pria.jpeg

22. juni 2023

Takk, fra student i Industriell økonomi og teknologiledelse

Støtten fra Andreas og K. Ludvig Endresens Legat har gitt meg muligheten til å anskaffe en ny datamaskin som kan håndtere applikasjonene og utføre beregningene som inngår i studiet mitt.

legat_pria.jpeg

16. mai 2023

Takkebrev fra student i både økonomi og psykologi

Til høsten skal begynne på en Bachelor i Psykologi på UiB, samtidig som jeg fortsetter på siviløkonomstudiet ved NHH.

legat_pria.jpeg

14. mars 2022

Johannes Skjeie

Bruken av helsesystemer i distriktene i Malawi

legat_pria.jpeg

11. oktober 2019

Pria Sehjpals

Prias karakterer fra KKG var så gode at hun kunne begynne rett på medisinstudiet i Bergen. Hun var en av dem som fikk støtte fra legatet og ble tildelt 30 000kr.

AKTUELT
CONTACT
Gunvor Birkeland

rektor

Legatstyret

Gunvor Birkeland, Kristiansand katedralskole Gimle

Tor Erik Suvatne, Nordea Bank Abp, filial i Norge

 

Trond M. Backer, Næringsforeningen i Kristiansandsregionen

Kristiansand_ks_Gimle_rgb.png
k-ludvig-endresen 2.png
bottom of page