top of page

Vedtekter

I.

Legatet skal bestyres og forvaltes av et legatstyre som skal bestå av den til enhver fungerende rektor ved Kristiansand Katedralskole, som skal være legatstyrets formann, den til enhver fungerende banksjef i Kristiansands og Oplands Privatbank A/S og den til enhver tid fungerende formann i Kristiansand Handelstands Forening. 

II.

Kapitalen skal av styret gjøre mest mulig rentebringende, med den nødvendige sikkerhet som for legater bestemt. Legatets verdier skal oppbevares av Kristiansand og Oplands Privatbank A/S, som også skal være forretningsfører for legatet.

III.

Avkastningen av legatet skal hvert år, når administrasjonsomkostninger er betalt, av styret utdeles til en eller flere evnerike og verdige elever som har tatt examen artium ved Kristiansand Katedralskole, som hjelp til deres videre studier enten i Norge eller i utlandet. Avkastningen utdeles hvert års første mars. 

Kristiansand_ks_Gimle_rgb.png
bottom of page