top of page

Takkebrev fra Johannes S. G. Lunde

16. mai 2023

Tusen hjertelig takk for tildelte midler fra Andreas og K. Ludvig Endresens legat.
Det har gjort det mulig for meg å kjøpe fysikkbøker og en kraftig datamaskin, som kan håndtere programvaren og datasettene jeg trenger til studiet mitt ved UiO. Jeg er snart ferdig med mitt andre semester på fysikk- og astronomi-studiet, og har allerede nytt godt av datamaskinen. Selv om jeg er tidlig i utdanningsløpet, er målet et professorat, der jeg kan dele raust og entusiastisk av faget til andre kommende fysikere.

Med vennlig hilsen

Johannes S. G. Lunde

bottom of page