top of page

Sander Skonhoft

5. jun. 2024

Kjære Endresens Legat,

Jeg ønsker å uttrykke min dypeste takknemlighet for at jeg ble tildelt Andreas og K. Ludvig Endresens Legat i år. Denne støtten har gjort det mulig for meg å investere i en høykvalitets datamaskin som er essensiell for mitt arbeid med masteroppgaven ved industriell økonomi og teknologiledelse ved NTNU.

I mitt forskningsarbeid kjører jeg komplekse genetiske algoritmer for å analysere og opparbeide innsikt om hvordan ulike skattenivåer påvirker verdiskapningen til staten og private selskaper innenfor deep-sea mining. Dette er et felt som for tiden mottar stor oppmerksomhet nasjonalt og globalt, og evnen til å utføre avanserte beregninger og simuleringer er avgjørende for suksessen til prosjektet mitt. Planen er at masteroppgaven skal publiseres i en akademisk journal ved endt arbeid. Støtten fra legatet har vært en utrolig hjelp i dette arbeidet, og jeg er utrolig takknemlig for muligheten det har gitt meg.

Med vennlig hilsen,
Sander Skonhoft
5. klasse Industriell Økonomi og Teknologiledelse

bottom of page