top of page

Mona Borgemyr - Gjesteforelesning på New York University

13. jun. 2024

Våren 2023 leverte jeg masteroppgaven min i idéhistorie på Universitetet i Oslo. Det vitenskapshistoriske prosjektet tar utgangspunkt i 25 år med brevkorrespondanse mellom Marie Curie og den norske kjemikeren Ellen Gleditsch. Ved hjelp av analytiske verktøy hentet fra emosjonshistorie ønsket jeg å løfte frem hvordan en vitenskapelig og lærd korrespondanse også inneholder spor av indre, emosjonelle prosesser.

I forbindelse med prosjektet ble jeg invitert til å holde en gjesteforelesning på New York University i april 2024. Takket være Endresens legat kunne jeg reise til New York og holde gjesteforelesningen for masterstudenter og Phd-stipendiater i kurset til emosjonshistoriker Ida Caiazza. Jeg fikk også deltatt på ulike seminarer og besøkt arkiver og biblioteker som er relevante for videre arbeid.

Stor takk til styret i Endresens legat for denne muligheten!
Med vennlig hilsen
Mona Borgemyr

bottom of page