top of page

De flinke elevenes velgjører

Mer enn 100 år etter at Karl Ludvig Endresen gikk ut av Kristiansand Katedralskole, sørger han – gjennom sitt legat – fortsatt for at noen av skolens «evnerike og verdige elever» får økonomisk støtte til videre utdannelse.

«Avkastningen av legatet skal hvert år utdeles til en eller flere evnerike og verdige elever som har tatt examen artium ved Kristiansand Katedralskole, som hjelp til deres videre studier enten i Norge eller i utlandet», heter det i vedtektene til Andreas og K. Ludvig Endresens legat, etablert i 1968.

Initiativtakeren til legatet var advokaten og hobbymaleren K. Ludvig Endresen (1884 – 1971) fra Kristiansand. Han var elev ved Kristiansand Katedralskole på begynnelsen av 1900-tallet, og ble uteksaminert med examen artium i 1903.

Endresen hadde åpenbart et stort hjerte for skolen som i hans tid lå i Gyldenløves gate i sentrum av byen. Her var han en flittig og interessert elev, med klare fremtidsplaner.

For stikk i strid med faren, en velstående skipsreder og forretningsmann, valgte Endresen å gå den akademiske vei. Han tok fatt på studier ved Jens Langfeldts Handelsskole og senere jusstudier, og avla juridisk embetseksamen.

 

Kunstinteressert 

Som advokat drev Endresen konsulentvirksomhet for byens forretningsmenn og private. I et par år jobbet han også ved Kristiansand politikammer som fullmektig.

Han satt i avviklingsstyret til Søndenfjeldske Privatbank i forbindelse med at denne i mellomkrigstiden ble lagt ned, og han var med i stiftelsen av både Kristiansands Rotaryklubb og Kristiansands og Oplands Privatbank AS, altså dagens Nordea.

Når han ikke jobbet, var det slettes ikke uvanlig å se ham tråkkende på sykkel oppover mot Bykle med staffeliet godt festet til bagasjebrettet. Endresen var nemlig en dyktig maler og mangeårig medlem i Christianssands Kunstforening. Hans lidenskap for kunst og for naturen gjorde seg utslag i mang et landskapsbilde fra Setesdal.

 

Reiselysten

Endresen likte også å reise, helst alene. Og Spania var favoritt-destinasjonen. Herfra sendte han lange og velskrevne reisebrev til lokalpressen, og disse ble flittig lest. Endresen var i tillegg en ivrig og engasjert debattant i avisene.

Det var i Kristiansands Handelsstands Forening, forløperen til Næringsforeningen i Kristiansandsregionen, at han trivdes best, og i mange år var han også sekretær her.

I fangenskap

Okkupasjonen og nektelsen av det frie ord ble en hard påkjenning for Endresen. Tyskerne sendte ham til Grini hvor han satt i fangenskap fra 16. oktober 1942 til 7. april 1945.

Etter krigen ble turene til Setesdal færre, men Endresens rusleturer i Markens og Kongens Gade, med en sving innom Klubben, var dagligdagse.

I Klubben spilte han bridge med en kvartett som holdt lenge sammen. Advokat Guttorm Stray var nok likevel den personen som kjente Endresen best.

Stray ble innsatt som hans testamentfullbyrder i 1968, og i 1971 døde Endresen, 87 år gammel.

 

Hans innbo og løsøre ble overført til Vest-Agder fylkesmuseum. Norges Blindeforbund fikk donert en stor sum penger, mens Kristiansand Katedralskole mottok 10.000 kr til kjøp av et maleri.

 

Resten av Endresens formue ble avsatt til legatet som i dag bærer hans eget og brorens navn: Andreas og K. Ludvig Endresens legat.

bottom of page