top of page

Takkebrev fra student i både økonomi og psykologi

16. mai 2023

Dette semester har jeg fått tildelt legat fra Andreas og K Ludvig Endresen Legat. Dette har jeg brukt på å videre fordype meg i økonomifaget på Norges Handelshøyskole (NHH). Her har jeg tatt mange ekstra valgfag i alt fra skatterett til eksperimentell metode. Jeg har også tatt ekstra fag i Psykologi ved universitetet i Bergen. (UiB). Totalt sett tar jeg 60 studiepoeng dette semestret, som tilsvarer et dobbelt studieløp. Det har vært utrolig lærerikt å se på problemstillinger fra et økonomisk, men også et psykologisk perspektiv.

Det er akkurat derfor jeg til høsten skal begynne på en Bachelor i Psykologi på UiB, samtidig som jeg fortsetter på siviløkonomstudiet ved NHH. I dag står verden ovenfor flere vanskelige kriser, alt fra klimakrisen til økende polarisering internasjonalt. For å løse disse må man klare å ha to tanker i hodet samtidig, man må både klare å se økonomien som helhet og alle menneskene den er bygd opp av. Det er akkurat derfor jeg vil lære meg å kombinere psykologisk og økonomisk teori. Til sommeren har jeg fått meg et internship i det verdensledende konsulentselskapet Boston Consulting Group. Dette er et selskap som jobber med disse krisene hver dag, så jeg gleder meg til å få satt teorien jeg har lært ut i praksis.

Vennlig hilsen Rav Seime

bottom of page